دختر صورتی تنها

من غریو ان ندای آسمانی را تا ثریا به تصویر خواهم کشید

این هم عکس خوشگلترین خواننده:آدام لامبرت!! راستی آدام چرا تو اینقدر خوشگلی؟؟؟؟(متاسفانه بیوگرافی آدا

(قلبم واسه تو میتپه آدام جوووون)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:5  توسط ثریا(اتاش)  |